کاوه رجبی

مدیر اجرایی

مهرداد نعمتی

مدیر فروش

امیرعلی عقیقی

کارشناس فروش همکار

بابک مالک

کارشناس سخت افزار و نرم افزار

اشکان صلواتیان

کارشناس فروش

زهرا رجبی

کارشناس فروش

پوریا شالچی

کارشناس فروش

مرجان آجرلو

کارشناس فروش

فرشاد ذوالفی

کارشناس فروش

محمد مهر آفر

کارشناس سخت افزار

محمد ناجی

کارشناس فروش

فرزین موسوی

کارشناس نرم افزار

سعید عزیزی

کارشناس فروش

حسین میری

کارشناس فروش

مهدی سیفی کار

کارشناس فروش

سام ارزانی پور

کارشناس فروش

امیرعلی جلایری

کارشناس فروش

امیر اسحاقی

کارشناس فروش

پویا آذر آیین

کارشناس فروش

فرشید ذوالفی

کارشناس فروش

مجید تهرانی

صندوقدار